Seminar za osnovne šole Aleksandra 2024-05-26T17:03:22+00:00

OPOLNOMOČENJE UČITELJSKEGA ZBORA:

Prilagojen večurni akcijski seminar za reševanje vaših vzgojnih
izzivov, dilem, ovir in težav pri delu z otroki.

Vi priskrbite vzgojne izzive, dileme, ovire in težave,
mi pripravimo prilagojen seminar za vaše potrebe pri delu z osnovnošolskimi otroki.


Seminar ustvarimo posebej za vašo šolo na podlagi predpriprave, ki nam omogoča spoznanje vaših potreb. Unikatna vsebina se prilega izzivom, dilemam, oviram in težavam vaše šole pri delu z otroki na vzgojnem področju. Ob prilagajanju vašim potrebam imamo jasno tematsko strukturo, v katero vaše potrebe umestimo. Najprej s pomočjo predhodnega vprašalnika za učitelje in učiteljice ter potencialnih pogovorov z vodstvom in svetovalno službo, raziščemo razmere. Nato pridobljene informacije celovito obdelamo in sintetiziramo za pripravo vsebine. Na podlagi vašega poročanja najdemo rdečo nit seminarja in sistematično združimo tematike. Ob tem pripada vašemu kolektivu tudi prilagojen naslov seminarja, ki ga izluščimo iz končne vsebine. Seminarju se nato slušatelji in slušateljice pridružijo na podlagi že izraženih zanimanj. To se šteje kot aktivna udeležba, ki od vas zahteva določeno mero poglobljenosti. Zato naše sodelovanje v osnovi zahteva obojestransko motiviranost in prizadevnost za tovrstno izvedbo, kar je predpogoj za uspeh seminarja. Učiteljski zbor si z udeležbo na seminarju prisluži tudi posebej za šolo sestavljeno pisno gradivo, ki služi kot usmeritev za izpopolnitev dela z otroki in kot dokazilo o opravljenem izobraževanju. Seminar se izvede v živo na vaši šoli.


Zakaj smo se odločili za koncept prilagojenega akcijskega seminarja?

Predvsem zaradi praktičnosti. Ravnamo se namreč po reku ‘A little less conversation, a little more action, please’, modrost katerega tudi vključujemo v naše delo. Zato je naš glavni cilj, da spoznamo vaše potrebe in jih tudi v skladu z našimi zmožnosti poskušamo, kar se da zadovoljiti. To pomeni, da vam seminar poda konkretne rešitve, katerih implementacija v prakso bo dejansko izboljšala vaše delo z otroki. A pri izpeljavi akcije ne gre brez razlage in teoretične podlage. Posledično vključujemo teorijo, a le na način in v meri, za katera presodimo, da je potrebno, da bo kolektiv lažje razumel naše predloge postopanja in jih prepoznal kot smiselne. Zato je naša glavna taktika maksimalni operativni izkoristek časa, ki ga skupaj preživimo.

Za koncept prilagojenega akcijskega seminarja smo se odločili tudi, ker:

  1. PODROČJE MEDOSEBNIH INTERAKCIJ IN ODNOSOV DOJEMAMO KOT NEPONOVLJIVO
  2. NAŠE RAZISKOVALNO DELO POSEGA V ŠOLSKO OKOLJE
  3. ZELO SE UČIMO OD UČITELJEV IN UČITELJIC, KI IMAJO BOGATE IZKUŠNJE DELA Z OTROKI
  4. ŠOLO IMAMO RADI IN JI ŽELIMO POMAGATI

V sklopu redne ponudbe vam ponujamo dve možnosti:

1. CELOVITI PRILAGOJEN AKCIJSKI SEMINAR – do 50 oseb z možnostjo dodatne pridružitve posameznikov, saj nas vodi princip ‘the more the merrier’ – večje število udeležencev je za pripravo seminarja prednost.

Posebnosti – seminar kot timsko delo, ki uporabi potencial skupine in krepi kolektiv:

  • izkoristimo notranje resurse kolektiva
  • nam omogoča obsežen pregled potreb vašega kolektiva
  • posegamo na sočasno individualno in kolektivno raven urejanja glede potrebnega postopanja z otroki

IZVEDBA: Seminar traja 6 šolskih ur in je razdeljen na tri dele po uro in pol z vmesnimi odmori. Seminar izvajamo tekom celotnega koledarskega leta na naslovu naročnika. OPOMBA: V primeru večjega števila prijavljenih in na podlagi naše presoje po preučitvi potreb učiteljskega zbora ter opravljeni tri-nivojski predpripravi, lahko dolžino seminarja po potrebi tudi podaljšamo na sedem oziroma osem ur.

2. BUTIČNI PRILAGOJEN AKCIJSKI SEMINAR – do največ 20 oseb –  manjše število udeležencev nam omogoča upoštevanje vaših preferenc glede sodelovanja oziroma izvedbe ter obdelave snovi.

Posebnosti – seminar kot priložnost za učitelje in učiteljice, ki imajo konkretna vprašanja in želijo bolj poglobljeno delo in razumevanje sebe ter otrok:

  • izkoristimo prednosti dela v manjši skupini
  • za vas smo še bolj individualno dostopni pri upoštevanju vaših želja, pričakovanj in potreb
  • imamo večji prostor za debato in interaktivnost pred, med in po izvedbi

IZVEDBA: Seminar traja 5 šolskih ur. Izvajamo ga tekom celotnega koledarskega leta na naslovu naročnika.


REZERVACIJA TERMINA: Celoten proces, ki vključuje predpripravo, izvedbo na šoli in pripravo pisnega gradiva, je za nas projekt, ki nam vzame približno dvajset dni dela za posamezno šolo. Zato imamo omejeno število terminov za izvedbo. V primeru interesa vas prosimo za vnaprejšnjo rezervacijo.


ŽELITE PONUDBO O PRILAGOJENEM AKCIJSKEM SEMINARJU ZA VAŠO OSNOVNO ŠOLO?

Če želite dodatne podatke o izvedbi, cenah, tematski strukturi, ciljih in našemu načinu dela, časovni razpored in pogoje dela, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov:

info@psihologijazascititiotroka.si


DODATNE INFORMACIJE: 040/202-695 (dosegljivi smo med delovniki do 15:30)