Predavanja Aleksandra 2024-05-25T07:03:09+00:00

Predavanja

Predavanja pripravljamo iz vsebin, ki pokrivajo področje našega delovanja. V izhodišču se tematike predavanj nanašajo na spodbujanje psihološke dobrobiti otroka. V osnovi se osredotočamo na prepoznavo zametkov težav z namenom nudenja zgodnje in učinkovite pomoči oziroma prepoznavo že nastalih problematik, ki zahtevajo kurativno pomoč.

Vsa naša predavanja so interaktivna, saj želimo, da pridejo do izraza zanimanja in želje udeležencev.


PREDAVANJA ZA STARŠE

Predavanja za starše so preventivne narave in so namenjena prepoznavanju, preprečevanju in zdravljenju čustvenih težav v otroštvu. V stalni ponudbi imamo na voljo tri predavanja za starše:

 • Predavanje za starše predšolskih otrok in predavanje za starše osnovnošolcev: KAKO PREPREČITI OTROKOVO ČUSTVENO STISKO IN SPODBUDITI ČUSTVENI RAZVOJ?

OPIS PREDAVANJA:

Na predavanju prikažemo katere čustvene stiske so škodljive za otrokov čustveni razvoj in kateri so otrokovi varovalni dejavniki tekom odraščanja. Obravnavamo nefunkcionalne načine čustvovanja in najpogostejše čustvene težave, ki jih je otrok zaradi stiske primoran razvijati v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Izpostavimo vlogo otrokovega odnosa s staršem pri nastajanju njegove stiske in vpetost otrokovih težav v družinsko delovanje. Opišemo spreminjajoče značilnosti otrokove čustvene stiske in opozorimo na načine, kako lahko starši samostojno ukrepajo ter pomagajo otroku pri zametkih težav. Izpostavimo najpogostejše razloge, zakaj starši ne zmorejo otroku biti v zadovoljivo oporo. Zaključimo s prikazom učinkovitih pristopov strokovne pomoči za obravnavo otrokove situacije.

 • Predavanje za starše dijakov: KAKO PREPOZNATI STISKO MLADOSTNIKA IN PREPREČITI ČUSTVENE TEŽAVE?

OPIS PREDAVANJA:

Na predavanju razložimo kaj je najstnikova čustvena stiska in zakaj nastaja. Opis nastanka otrokovih tegob umestimo v njegov čustveni odnos s staršem, zato občinstvu nazorno predstavimo kontinuiteto nerešenih težav, ki se tekom odraščanja pri otroku navadno izražajo na različne načine. To zmotno daje vtis, da so se težave rešile, ko se pravzaprav le kopičijo. Izpostavimo katere čustvene stiske so nevarne in kateri najstniki so še posebej ranljivi za razvoj čustvenih težav. Opišemo značilnosti najpogostejših čustvenih težav v obdobju najstništva. Opozorimo na načine prepoznavanja zametkov, ki povzročajo zagate ter predstavimo najstnikove nefunkcionalne načine čustvovanja. Staršem posredujemo iztočnice za pomoč, kako lahko samostojno pomagajo otroku, ko opazijo spremembe v otrokovem vedenju. Zaključimo s predstavitvijo učinkovite strokovne pomoči za obravnavo najstnikove situacije.

Cena: 550,00 evrov (cene so z vsemi vključenimi stroški, nismo zavezanci za DDV)

Predavanja trajajo do 120 minut vključno z interaktivnim delom. Glede na naročnikove potrebe so možna manjša odstopanja.

SPECIFIKA NAŠIH PREDAVANJ ZA STARŠE:

Tematike se lotevamo na podlagi psihoterapevtskega dela s starši otrok, ki imajo raznolike čustvene težave. Tako kot naša psihoterapevtska pomoč se tudi pri predstavitvi tematike ne osredotočamo na obravnavo simptomov in na začasno ureditev otrokovega stanja, temveč izpostavljamo bistvenost starševske funkcije in pomen zdravljenja odnosov. Zato problematiko predstavljamo s praktičnimi primeri in s primarnim ciljem prepoznanja otrokove čustvene stiske in starševskega pravočasnega ter ustreznega ukrepanja. Tako staršem posredujemo mero celovitih informacij o otrokovem razvoju tekom otroštva na podlagi naših izkušenj dela s starševsko populacijo, da lažje uvidijo, kako jih otrok rabi in mu na podlagi tovrstnega zavedanja začnejo tudi pomagati.


Cenik velja od 1. 5. 2024.

PREDAVANJA ZA MLADOSTNIKE

Predavanja za mladostnike so informativne narave in so namenjena spoznavanju raznolikih psiholoških tem, ki se tičejo njihovega čustvovanja. Vsebino in način izvedbe prilagajamo starostni skupini mladostnikov.

V stalni ponudbi imamo na voljo predavanje:

 • Predavanje za dijake: POGUMNO O ČUSTVENIH STISKAH ODRAŠČANJA

OPIS PREDAVANJA:

Mladostniki so ranljivi za razvoj raznolikih čustvenih težav, saj v določenih obdobjih in okoliščinah nimajo nobene druge možnosti, kot da začnejo svojo stisko reševati na škodljive načine. Med drugim so mlade osebe primorane razvijati motnje hranjenja, se omamljati z alkoholom in mamili, stremeti k pretiranemu perfekcionizmu in uspehu, se zatekati v računalniški svet, pretirano fantazirati in sanjariti, razvijati tesnobna in depresivna razpoloženja ter slabo samopodobo, se izolirati od vrstnikov, ali se zapletati v škodljive odnose. Čeprav so najstniki psihološko še precej odvisni od staršev, jim naraščajoča samostojnost omogoča, da vse bolj prevzemajo odgovornost za lastno življenje in se odločajo za zdrav način bivanja.

Na predavanju razjasnimo zakaj mladi doživljajo čustvene stiske in zakaj ogromno mladih razvija škodljiva delovanja. Prikažemo, katere so najpogostejše čustvene težave, ki mlade tekom odraščanja ogrožajo. Podamo iztočnice za pomoč, kako reagirati in pristopati do vrstnikov, ki so v stiski, in kako pomagati sebi, ko opazimo, da nekaj ni v redu. Opozorimo, kdaj je smiselno poiskati pomoč odraslih ter razložimo kakšna strokovna pomoč obstaja za obravnavo čustvenih težav v najstništvu. Ponazorimo, da so težka obdobja lahko le prehodna stanja, ki mlademu človeku dajejo priložnost. Poudarjamo, da lahko mladostniki s pravočasnim prepoznavanjem in razreševanjem težav zaživijo brez škodljivega delovanja do sebe in drugih. Tako lahko obogatijo življenje in v polnosti izkoristijo lastne potenciale in talente.

Cena: 350,00 evrov (cene so z vsemi vključenimi stroški, nismo zavezanci za DDV)

Predavanje traja do 120 minut vključno z interaktivnim delom. V srednjih šolah lahko predavanje Pogumno o čustvenih stiskah odraščanja izvedemo za posamezen oddelek, za več združenih razredov ali za celotno generacijo dijakov. Združevanje dijakov v manjše ali večje skupine je smiselno tudi v mladinskih centrih in dijaških domovih. Zaradi optimalne izvedbe se priporoča izvedba ob združevanju največ treh oddlekov oziroma cca 80 dijakov in dijakinj na eno predavanje.

SPECIFIKA NAŠIH PREDAVANJ ZA NAJSTNIKE:

Snov predstavljamo na podlagi dolgoletnega svetovalnega in psihoterapevtskega dela ter čustveno doživeto, da le pritegnemo pozornost mladih. Dijake in dijakinje poskušamo opozoriti na bistvenost prepoznavanja zametkov škodljivih doživljanj in vedenj ter na ustrezno reagiranje v začetni fazi razvoja nevarnih vedenj. Kolikor se le da, dijake vključujemo v debato, da dobijo odgovore na vprašanja, ki jih tarejo ter da lahko pridejo do izraza njihova zanimanja. Zadovoljni smo, če jih vsaj malo ganemo s podano snovjo ter če se razidemo bogatejši za uporabno znanje in bolj ozaveščeni o nevarnostih v obdobju mladostništva.

VEČKRATNA ZAPOREDNA IZVEDBA predavanja Pogumno o čustvenih stiskah odraščanja za posamezne oddelke

Za potrebe večkratne izvedbe predavanja za posamezne oddelke lahko predavanje pripravimo v obsegu devetdesetih minut (dve šolski uri) vključno z interaktivnim delom. V enem dnevu lahko izvedemo dve predavanji za dva oddelka oziroma največ tri predavanja za tri oddelke. Tovrstna izvedba dijakom omogoča bolj zasebno vzdušje s predavateljico znotraj njihovega razreda in njihovemu zanimanju bolj prilagojeno obravnavo tematik. Prednost tovrstne izvedbe je tudi, da imamo z dijaki večje možnosti, da navežemo stik in s tem kljub težkim temam ustvarimo bolj sproščeno in spontano vzdušje, ki nam pomaga pri razumevanju snovi.

Cena z vsemi vključenimi stroški znaša:

 • dve predavanji: 4 šolske ure – 450,00 evrov
 • tri predavanja: 6 šolskih ur – 550,00 evrov

V primeru večkratne zaporedne izvedbe predavanja vas prosimo, da nam omogočite vsaj 15-minutni vmesni odmor.


Za povpraševanje smo dosegljivi na telefonski številki 040/202-695 in na elektronskem naslovu info@psihologijazascititiotroka.si. Če želite našo stalno ponudbo predavanj, v kateri vam podrobneje predstavimo vsebinske cilje, imate želje po specifičnih temah, ali želite izvedbo za druge ciljne publike, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Cenik velja od 1. 10. 2021.

.


! DODATNA PONUDBA ZA UČITELJE IN UČITELJICE:

Prilagojeno predavanje za UČITELJSKI ZBOR v okviru izvedbe RAZREDNE PREIZKUŠNJE

Predavanje pripravimo na podlagi naših izkušenj dela z izbranimi razredi, s katerimi smo izvedli Razredno preizkušnjo, ter na podlagi izraženih potreb in želja učiteljev in učiteljic, vodstva šole ter šolske svetovalne službe.

+ SEMINAR ZA OSNOVNE ŠOLE

.

SODELOVANJA:

2024

Februar

 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (tri predavanja znotraj oddelkov za dijake 1. letnikov)

2023

November

Več: Pogumno o čustvenih stiskah odraščanja

Oktober

 • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (štiri predavanja po naročilu o motnjah hranjenja znotraj oddelkov za učence 9. razredov)
 • Biotehniška šola Maribor (predavanje za starše)
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (tri predavanja za generacijo dijakov 1. letnikov)
 • Gimnazija Jesenice (dve predavanji znotraj oddelkov za dijake 3. letnikov)

Junij 

2022

Marec

 • Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje (predavanje za starše)

2021

 September

2020

September

 • Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje (predavanje za učiteljski zbor)

Januar

 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor (predavanje za starše)

2019

December

 • Osnovna šola Sečovlje (predavanje za starše)

November

 • II. Osnovna šola Rogaška Slatina (predavanje za starše)
 • Vrtec Škofljica (predavanje za starše)

Oktober

 • Gimnazija Kranj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola in vrtec Orehek Kranj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (predavanje za starše)
 • Srednja trgovska šola Ljubljana (predavanje za dijake)
 • Vrtec Zala Gorenja vas (predavanje za starše)
 • Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava (predavanje za vzgojitelje)

September

 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (predavanje za starše)
 • Vrtec Tržič (predavanje za starše)

Julij

 • II. Osnovna šola Rogaška Slatina (predavanje za učiteljski zbor)

April

 • Vrtec Otona Župančiča Maribor (predavanje za starše)

Marec

 • Dijaški dom Kranj (predavanje za starše)
 • Biotehniška fakulteta Ljubljana – skupina za humano prehrano (predavanje za študente)
 • Vrtec pod gradom Ljubljana (predavanje za starše)

Februar

 • Vrtec Žabica Trzin in Osnovna šola Trzin (predavanje za starše)

Januar

 • Osnovna šola in vrtec Medvode (predavanje za starše)

2018

December 

 • Srednja šola Domžale (predavanje za starše)

November

 • Osnovna šola Prule (predavanje za starše)
 • Vrtec Velike Lašče (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (predavanje za starše)

Oktober

 • Dijaški dom Kranj (predavanje za dijake)
 • Mladinski center Podlaga Sežana (predavanje za dijake)
 • Vrtec pod gradom Ljubljana (predavanje za starše)

Maj

 • Osnovna šola in vrtec Ankaran (predavanje za starše)

Marec

 • Biotehniška fakulteta Ljubljana – skupina za humano prehrano (predavanje za študente)
 • Osnovna šola Ormož (predavanje za starše)

Februar 

 • Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Zalog Ljubljana (predavanje za starše)
 • Konservatorij za glasbo in balet Maribor (predavanje za generacijo dijakov)

Januar 

 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (predavanje za starše)
 • Dijaški dom Nova Gorica (predavanje za starše)

2017

November 

 • Osnovna šola Dutovlje (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Rodica Domžale (predavanje za starše)