Predavanja Aleksandra 2024-02-09T17:48:49+00:00

Predavanja

Predavanja pripravljamo iz vsebin, ki pokrivajo področje našega delovanja. V izhodišču se tematike predavanj nanašajo na spodbujanje psihološke dobrobiti otroka. V osnovi se osredotočamo na prepoznavo zametkov težav z namenom nudenja zgodnje in učinkovite pomoči oziroma prepoznavo že nastalih problematik, ki zahtevajo kurativno pomoč.

Vsa naša predavanja so interaktivna, saj želimo, da pridejo do izraza zanimanja in želje udeležencev.


PREDAVANJA ZA STARŠE
Predavanja za starše so preventivne narave in so namenjena prepoznavanju, preprečevanju in zdravljenju čustvenih težav v otroštvu. V stalni ponudbi imamo na voljo tri predavanja za starše:

 • Predavanje za starše predšolskih otrok in predavanje za starše osnovnošolcev: KAKO PREPREČITI OTROKOVO ČUSTVENO STISKO IN SPODBUDITI ČUSTVENI RAZVOJ?
 • Predavanje za starše dijakov: KAKO PREPOZNATI STISKO MLADOSTNIKA IN PREPREČITI ČUSTVENE TEŽAVE?

Cena: 490,00 evrov (cene so z vsemi vključenimi stroški, nismo zavezanci za DDV)

Predavanje traja do 120 minut vključno z interaktivnim delom. Glede na naročnikove potrebe so možna manjša odstopanja.


PREDAVANJA ZA MLADOSTNIKE
Predavanja za mladostnike so informativne narave in so namenjena spoznavanju raznolikih psiholoških tem, ki se tičejo njihovega čustvovanja. Vsebino in način izvedbe prilagajamo starostni skupini mladostnikov.

V stalni ponudbi imamo na voljo predavanje:

 • Predavanje za dijake: POGUMNO O ČUSTVENIH STISKAH ODRAŠČANJA

Cena: 350,00 evrov (cene so z vsemi vključenimi stroški, nismo zavezanci za DDV)

Predavanje traja do 120 minut vključno z interaktivnim delom. V srednjih šolah lahko predavanje Pogumno o čustvenih stiskah odraščanja izvedemo za posamezen oddelek, za več združenih razredov ali za celotno generacijo dijakov. Združevanje dijakov v manjše ali večje skupine je smiselno tudi v mladinskih centrih in dijaških domovih. Zaradi optimalne izvedbe se priporoča izvedba ob združevanju največ treh oddlekov oziroma cca 80 dijakov in dijakinj na eno predavanje.

VEČKRATNA ZAPOREDNA IZVEDBA predavanja Pogumno o čustvenih stiskah odraščanja za posamezne oddelke

Za potrebe večkratne izvedbe predavanja za posamezne oddelke lahko predavanje pripravimo v obsegu devetdesetih minut (dve šolski uri) vključno z interaktivnim delom. V enem dnevu lahko izvedemo dve predavanji za dva oddelka oziroma največ tri predavanja za tri oddelke. Tovrstna izvedba dijakom omogoča bolj zasebno vzdušje s predavateljico znotraj njihovega razreda in njihovemu zanimanju bolj prilagojeno obravnavo tematik. Prednost tovrstne izvedbe je tudi, da imamo z dijaki večje možnosti, da navežemo osebni stik in s tem kljub težkim temam ustvarimo bolj sproščeno in spontano vzdušje, ki nam pomaga pri razumevanju snovi.

Cene z vsemi vključenimi stroški znašajo:

 • dve predavanji: 4 šolske ure – 450,00 evrov
 • tri predavanja: 6 šolskih ur – 550,00 evrov

V primeru večkratne zaporedne izvedbe predavanja vas prosimo, da nam omogočite vsaj 15-minutni vmesni odmor.


Za povpraševanje smo dosegljivi na telefonski številki 040/202-695 in na elektronskem naslovu info@psihologijazascititiotroka.si. Če želite našo stalno ponudbo predavanj, v kateri vam podrobneje predstavimo vsebinske cilje, imate želje po specifičnih temah, ali želite izvedbo za druge ciljne publike, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Cenik velja od 1. 10. 2021. Cene predavanj se lahko zvišajo skladno s količino zakupljenega časa in s potrebami priprave za druge publike.

.


! DODATNA PONUDBA ZA UČITELJE IN UČITELJICE:

Prilagojeno predavanje za UČITELJSKI ZBOR v okviru izvedbe RAZREDNE PREIZKUŠNJE

Predavanje pripravimo na podlagi naših izkušenj dela z izbranimi razredi, s katerimi smo izvedli Razredno preizkušnjo, ter na podlagi izraženih potreb in želja učiteljev in učiteljic, vodstva šole ter šolske svetovalne službe.

.

SODELOVANJA:

2024

Februar

 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (tri predavanja znotraj oddelkov za dijake 1. letnikov)

2023

November

Oktober

 • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (štiri predavanja po naročilu o motnjah hranjenja znotraj oddelkov za učence 9. razredov)
 • Biotehniška šola Maribor (predavanje za starše)
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (tri predavanja za generacijo dijakov 1. letnikov)
 • Gimnazija Jesenice (dve predavanji znotraj oddelkov za dijake 3. letnikov)

Junij 

2022

Marec

 • Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje (predavanje za starše)

2021

 September

2020

September

 • Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje (predavanje za učiteljski zbor)

Januar

 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor (predavanje za starše)

2019

December

 • Osnovna šola Sečovlje (predavanje za starše)

November

 • II. Osnovna šola Rogaška Slatina (predavanje za starše)
 • Vrtec Škofljica (predavanje za starše)

Oktober

 • Gimnazija Kranj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola in vrtec Orehek Kranj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (predavanje za starše)
 • Srednja trgovska šola Ljubljana (predavanje za dijake)
 • Vrtec Zala Gorenja vas (predavanje za starše)
 • Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava (predavanje za vzgojitelje)

September

 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (predavanje za starše)
 • Vrtec Tržič (predavanje za starše)

Julij

 • II. Osnovna šola Rogaška Slatina (predavanje za učiteljski zbor)

April

 • Vrtec Otona Župančiča Maribor (predavanje za starše)

Marec

 • Dijaški dom Kranj (predavanje za starše)
 • Biotehniška fakulteta Ljubljana – skupina za humano prehrano (predavanje za študente)
 • Vrtec pod gradom Ljubljana (predavanje za starše)

Februar

 • Vrtec Žabica Trzin in Osnovna šola Trzin (predavanje za starše)

Januar

 • Osnovna šola in vrtec Medvode (predavanje za starše)

2018

December 

 • Srednja šola Domžale (predavanje za starše)

November

 • Osnovna šola Prule (predavanje za starše)
 • Vrtec Velike Lašče (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (predavanje za starše)

Oktober

 • Dijaški dom Kranj (predavanje za dijake)
 • Mladinski center Podlaga Sežana (predavanje za dijake)
 • Vrtec pod gradom Ljubljana (predavanje za starše)

Maj

 • Osnovna šola in vrtec Ankaran (predavanje za starše)

Marec

 • Biotehniška fakulteta Ljubljana – skupina za humano prehrano (predavanje za študente)
 • Osnovna šola Ormož (predavanje za starše)

Februar 

 • Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Zalog Ljubljana (predavanje za starše)

Januar 

 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (predavanje za starše)

2017

November 

 • Osnovna šola Dutovlje (predavanje za starše)
 • Osnovna šola Rodica Domžale (predavanje za starše)