Psihologija Zaščititi otroka Aleksandra 2018-09-08T19:58:49+00:00

Psihologija Zaščititi otroka

Vsi smo povezani z otroštvom, saj smo vsi najprej bili otroci. Z otroki smo v socialni skupnosti tudi obdani in kot odrasli nanje nenehno vplivamo. Kljub prepletanju doživljanja biti otrok in doživljanja biti odrasel je otroštvo specifična doba, ki mine in se nikoli več ne povrne, ter se kot takšna razmejuje od odraslega sveta.


psihologija
znanstveno preučevanje delovanja človekove psihe in njenega
vpliva na obnašanje

zaščititi
obvarovati nekoga ali nekaj pred poškodbo, nesrečo ali izgubo

otrok (a)
fant ali dekle od rojstva do odraslosti


VIR: Cambridge Dictionary

Psihologija Zaščititi otroka je teoretični kontekst psihološke zaščite otrokovega statusa in dobe otroštva. Temelji na preučevanju človekovega obnašanja v medosebnih odnosih z namenom razumevanja njegove motivacije delovanja, s stališča zaščite otroka in s prizadevanjem za otrokovo psihološko dobrobit. Razvijanje koncepta Psihologija Zaščititi otroka povezuje dejavnosti inštituta. To nam omogoča, da psihoterapevtsko prakso integriramo z raziskovalnimi interesi in na podlagi dognanj raziskovalnega dela sintetiziramo gradivo za izobraževalni program. S tem principi Psihologije Zaščititi otroka vzajemno usmerjajo psihoterapevtsko, raziskovalno in izobraževalno delo inštituta.