Razredna preizkušnja Aleksandra 2024-05-06T14:00:03+00:00

RAZREDNA PREIZKUŠNJA: analiza razreda za pomoč pri delu z otroki v osnovnih šolah

Razredna preizkušnja je analiza dovzetnosti otrok za stik z avtoriteto na podlagi
njihovega čustvovanja, zmožnosti empatije, potenciala agresivnosti in stopnje sočutnosti,
z namenom spoznavanja in spreminjanja problematične skupinske dinamike,
ki škodi odnosom in šolskemu delu.

SLUŽI KOT PODPORA IN USMERITEV UČITELJSKEMU ZBORU ZA LAŽJE DELO Z OTROKI. 


RAZREDNA PREIZKUŠNJA ZA »CHALLENGING« RAZREDE OTROK VSEH STAROSTI:

– kjer prevladujejo konflikti med otroki in kjer vzhaja raznoliko medvrstniško nasilje
– kjer je prisotnost »bullyinga«, ko ena oseba ali več oseb dominira, kar ima uničujoč vpliv na skupino
– kjer vzdušje zaznamuje otopelost, brezdušnost in ignoranca
– kjer vam otroci prebujajo odpor za delo z njimi in ponavljajoče stiske, frustracije in nemoč
– kjer vas zanima, kaj se v skupini otrok dogaja, a vam otroci ostajajo nedosegljivi
– kjer sumite na nevarnost, da bi lahko bilo kaj narobe, a ne zmorete ugotoviti kaj
– kjer skupinske dinamike ostajajo »trd oreh« ter zahtevajo veliko energije in truda za izpeljavo dela
– kjer ste že veliko poskusili, pa je le malokaj učinkovalo, da bi najraje že kar »dvignili roke« in obupali


CILJI NAŠEGA DELA Z OTROKI:

Stik z otroki razumemo kot osnovo vsega sporazumevanja, ki omogoča odnos, v katerem nastaja njihovo vedenje. Pri tem velja, da bolj kot so otroci odzivni na stik, lažje jih je voditi in vzgajati v odnosu. Zato želimo preveriti, koliko je razred dovzeten na stik z avtoriteto, kakšne težave ter motnje se pojavljajo v stiku z avtoriteto, ter kakšne so možnosti spreminjanja nastalih zagat v stiku z avtoriteto.

 1. V STIKU Z OTROKI PREBUJATI TEŽAVE V RAZREDU
 2. V STIKU Z OTROKI PREIZKUŠATI KAJ UČINKUJE ZA POVEČANJE KOOPERATIVNOSTI OTROK
 3. IZ STIKA Z OTROKI DOGNATI REŠITVE UČINKOVITEJŠEGA SPORAZUMEVANJA
 4. NA PODLAGI IZKUŠENJ STIKA Z OTROKI PRIPRAVITI POROČILO O VZDRŽLJIVOSTI RAZREDA

PROGRAM RAZREDNE PREIZKUŠNJE:

Program Razredne preizkušnje temelji na treh principih:

 1. Enakovredno vključevanje vseh otrok nam omogoča povezovanje razreda in krepitev skupinske moči.
 2. Zahtevanje pravičnosti med otroki vzpostavlja v razredu načelni red in disciplino vrednot.
 3. Spodbujanje čuta za sočloveka širi med otroki solidarnost in medsebojno pomoč.

Principe dela uveljavljamo skozi štiri glavne tematike našega programa:

 • ČUSTVOVANJE: Teme čustvovanja nam omogočajo preverjanje čustvene živosti in zrelosti razredne dinamike ter ocenjevanje prisotnosti razredne ranjenosti ter tesnobnosti v skladu s pričakovanji starostnega obdobja otrok.
 • EMPATIJA: Teme empatije nam omogočajo ocenjevanje razredne zmožnosti vživljanja v bolečino, stisko in trpljenje človeka v skladu s pričakovanji starostnega obdobja otrok.
 • AGRESIJA: Teme agresije nam omogočajo preverjanje odzivnosti na nasilje, sovražnost, seksizem in druga potencialna nevarna postopanja v razredu v skladu s pričakovanji starostnega obdobja otrok.
 • SOČUTJE: Teme sočutja nam omogočajo zaznavanje odzivnosti na skrb, bližino in toplino v odnosih ter zaznavanje dojemljivosti za ovrednotenje krivic v razredu.

V naš program za namen razbremenitve otrok vključujemo tudi elemente plesa, petja, športa in igre. Celotno izvedbo prilagajamo trenutnim razmeram v razredu.


NUJNOST PREDPRIPRAVE:

Predhodno nam ustno in pisno posredujete glavne probleme in frustracije, ki jih imajo razredniki oziroma učitelji in učiteljice z učenci in učenkami ter posebnosti skupinske dinamike, ki povzroča težave. To je izjemno pomemben del, saj bomo na takšen način lažje zadovoljili vaše potrebe pri delu z otroki, kajti nam se lahko otroci kažejo v drugačni podobi kot vam. Na podlagi posredovanih informacij delno prilagodimo program in izvedbo, da lahko testiramo, kako se otroci odzivajo na stik v že obstoječih problematičnih situacijah. Zato je tudi potrebno, da pred in po izvedbi čimbolj komuniciramo, da celotno izvedbo osmislimo na podlagi potreb vašega kolektiva.


ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA PRIPRAVO RAZREDNE PREIZKUŠNJE?

Ideja za Razredno preizkušnjo se je porodila na podlagi našega dela z otroki vseh starosti v kontektstu druženja na superterapijicah. To delo nam je omogočilo pridobivanje izkušenj vodenja in obvladovanja različnih skupin otrok. Ob tem je bil naš osnovni pristop dela vzpostavljanje stika z otrokom, kar pomeni, da smo se naredili za otroke, kolikor je to le bilo mogoče, čustveno dosegljivi in smo se jim bili za namen zbližanja pripravljeni prilagajati ter sočasno postavljati meje do stopnje, ki je še lahko ohranjala spoštovanje do vseh nas. Izkazalo se je, da je ravno naša odprtost za stik spodbudila obnašanje otrok, da so začeli v stiku z nami odigravati svoje probleme in frustracije, kar nam je odprlo pot za spoznavanje in reševanje zagat v razredu.

Na podlagi teh izkušenj smo spoznali, da za boljše razumevanje razredne dinamike potrebujemo več preživelega časa z enim razredom, kar nam omogoča, da lahko otroke spoznamo v bolj raznolikih stanjih ter se tudi bolje odzovemo, ko se zadeve zakomplicirajo, saj imamo večje možnosti manevriranja ob nastopu težav v razredu. Vzajemno s tem imamo tudi večjo priložnost, da spoznamo, kako se otroci odzivajo na nas in kako lahko v stiku z njimi rešujemo težave, ki se drugače pojavljajo v njihovih odnosih z avtoriteto.

Potreba po Razredni preizkušnji se je torej porodila delno zaradi našega raziskovalnega interesa spoznavati težavnejše skupinske dinamike, delno, ker so šolski delavci želeli od nas še več informacij in napotkov na podlagi dela z otroki, ter zato, ker potrebujemo zahtevnejše izkušnje dela z otroki za naš profesionalni razvoj. Koncept Razredne preizkušnje nam omogoča dovolj poglobljeno delo z otroki, da vam lažje poročamo glede dogajanja v razredu in svetujemo glede potenciala skupine otrok ter nakažemo smernice za nadaljnje delo z razredom na podlagi stika, ki ga je možno z otroki vzpostavljati.


NAŠ PRISTOP DELA: SPOŠTLJIVO, RIGOROZNO IN DOSLEDNO V STIK Z OTROKI

Naše glavno orodje ostaja stik, ki nam ga uspe vzpostaviti z otroki. Zato vse kar počnemo v razredu temelji na stiku s posamezniki otroki in s celotno skupino otrok. Sicer imamo jasno strukturo poteka dela in izhodiščne vaje, ki pa nam prvotno služijo kot način, da z otroki lažje navežemo stik in prepoznavamo, kako se otroci odzivajo v različnih situacijah v interakciji z nami ter kako se prilagajajo v razredu. Naša glavna naloga je, da po tej poti poskušamo priti do njih in ob tem ne obupamo, sočasno pa zdržimo z razrednim vzdušjem in težkimi čutenji, ki jih obnašanje otrok lahko povzroča. Tovrstna prizadevnost navadno povzroča, da se otroci začnejo čustveno prebujati v stiku z nami in se nam posledično kazati v svoji pristnosti. Ravno načini kako otroci uporabljajo stik z nami – kako si z njim pomagajo, kako se ga izogibajo, kako ga izkoriščajo in kako z njim potencialno tudi manipulirajo v našo škodo in v škodo razreda – nam razkrivajo zagate njihovega sporazumevanja v stiku z avtoriteto, kar v razredu povzroča zaplete in konflikte kljub prizadevanjem šolskih delavcev, medtem ko za naš kontekst Razredne preizkušnje to sočasno odpira tudi prostor za iskanje rešitev.


PROMOCIJSKA ZNIŽANA CENA: 490,00 evrov z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

Promocijska cena velja za naročila in izvedbo v šolskem letu 2023/2024. Redna cena znaša 590,00 evrov z vsemi vključenimi stroški.

Vključeno v ceno:

 1. Čas za prilagoditev izvedbe Razredne preizkušnje na podlagi vašega predhodnega ustnega in pisnega obvestila o specifikah v razredu.
 2. Izvedba Razredne preizkušnje v obsegu petih šolskih ur vključno z odmori in po potrebi naša dosegljivost takoj po izvedbi za informativni sestanek o akutnih zadevah.
 3. PISNO POROČILO o celoviti analizi razreda na stik z avtoriteto, ki vključuje razredno vzdržljivost glede čustvovanja, empatije, agresije in sočutja, razloži naše razumevanje razrednega potenciala za spreminjanje in poda smernice za nadaljnjo delo z otroki.
 4. Po potrebi DODATNA KONZULTACIJA po pripravi poročila z razrednikom, vodstvom in svetovalno delavko v obsegu 60 minut za našo razlago in vaša vprašanja. V primeru oddaljenosti kraja konzultacijo izvedemo na daljavo (npr. Skype).

+ DODATNA PONUDBA

Na vaš ali naš predlog vam lahko na podlagi pripravljenega poročila predstavimo bolj podrobne informacije glede izkušenj dela z otroki v izvedbi PRILAGOJENEGA PREDAVANJA ZA UČITELJSKI ZBOR s ciljem psihološke podpore učiteljem in učiteljicam ter nadaljnjega strokovnega usmerjanja na podlagi vaših potreb pri delu z otroki. Cena 490,00 evrov z vsemi vključenimi stroški (120 minut).

V primerih, ko precenimo, da je nadaljnje delo z razredom smiselno, vam ponudimo tudi možnost NADALJNJEGA DELA Z RAZREDOM Z NAMENOM KOREKCIJE VEDENJA, kjer opredelimo ključne cilje, ki jih poskušamo realizirati v določenem časovnem obdobju. Izvedba in cena po dogovoru.

V posebnih primerih, ko je to na podlagi našega dela z razredom mogoče, lahko pripravimo PRILAGOJENO PREDAVANJE ZA STARŠE. Predpogoj za izvedbo tovrstnega predavanja so izražene potrebe šolskega osebja glede sodelovanja s starši in specifične šolske razmere. Cena 490,00 evrov z vsemi vključenimi stroški (120 minut).


VEČ INFORMACIJ O RAZREDNI PREIZKUŠNJI:

Če želite celovito ponudbo Razredne preizkušnje, ki vsebuje dodatne podatke o izvedbi, ciljih in našemu načinu dela, časovni razpored in pogoje dela, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov:

info@psihologijazascititiotroka.si


*POJASNILO ZA RADOVEDNE: Zakaj poimenovanje Razredna preizkušnja?

Preizkušnja, ker delo z otroki doživljamo zelo osebno, ob tem pa nikoli ne moremo vedeti, v kaj se spuščamo in kakšni izzivi nas čakajo, saj otrok ne poznamo, pa vendarle jih moramo pridobiti na svojo stran in z njimi preživeti odmerjen čas v dobrem in slabem. Preizkušnja, ker je to dejanski spopad, spopad čustev, spopad stališč, spopad različnih navad in vedenj, in od obojih, tako od nas kot od otrok, zahteva drznost in pogum za soočenje v stiku, da lažje pridemo skupaj. Preizkušnja, ker je naše delo energično, svojevrstna vadba in urjenje v enem, ki zahteva od nas telesni napor in nam neizogibno požene kri po žilah, spodbudi adrenalin, poraja posebno sorto čuječnosti ter nas vsestransko izčrpava. Preizkušnja, ker nikoli ne vemo, ali bomo na razrednem bojišču padli ali bomo vendarle dostojno obstali do konca, ob tem pa na površju obdržali še cel razred otrok. In navsezadnje, preizkušnja, ker želimo to svojevrstno bitko prestati zmagovito, v dobrobit otrok in v korist šolskega osebja, ki nam jih je zaupalo.

dr. Aleksandra Rožman


PRAVNI POUK: Koncept Razredna preizkušnja je intelektualna lastnina
Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje
in izobraževanje, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine
v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.


RAZREDNA PREIZKUŠNJA USPEŠNO PRESTANA:

v 5. razredu na Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto (maj 2024)

v 3. razredu na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor (marec 2024)

v 6. razredu na Osnovni šoli Kamnica  (marec 2024)

v 7. , 6. in 7. razredu na Osnovni šoli Tišina (februar 2024)

v 8. razredu na Osnovni šoli Braslovče (januar 2024)

v 7. razredu na Osnovni šoli Ob Rinži Kočevje  (december 2023)