Priporočila za uspešno psihoterapijo Aleksandra 2020-12-02T06:33:45+00:00

Priporočila za uspešno psihoterapijo

IZBIRA STROKOVNE POMOČI ZA OTROKA

Izhajam iz stališča, da je v okviru problematike, ki jo opisujemo na naši spletni strani, za otroka najučinkovitejša strokovna pomoč tista, ki ne odpravlja le njegovih simptomov, ki nastajajo zaradi čustvene stiske, temveč otroku omogoči celovito okrevanje. To spreminja njegov odnos s staršem in vpliva na celotno družinsko delovanje, ter predvsem, starša dela zadovoljivo čustveno dosegljivega za otroka tekom odraščanja. Menim, da je za takšne korenite spremembe, ki razrešujejo vzroke nastanka otrokove stiske, navadno potrebna globinska kontinuirana individualna psihoterapevtska obravnava starša, ki prinaša dokončne učinke. Od starša to zahteva pripravljenost spreminjati sebe in svoj odnos do otroka v meri, kot je to potrebno za dokončno razrešitev otrokovih težav.

UČINKOVITOST ZAČETNE FAZE PSIHOTERAPIJE

Začetna faza psihoterapije, ki je namenjena odpravi otrokovih težav, bi ob psihoterapevtskem vodenju in upoštevanju podanih napotkov morala biti uspešna. V primerih, ko je to mogoče, bi se moralo otroku stanje tudi izboljšati. Ob tem starš tudi čuti, da je pomoč učinkovita iz stika, ki ga vzpostavlja z otrokom. Tudi, ko izboljšanje otrokovega stanja na začetku ni mogoče, zaradi močnih posledic in resnosti situacije (na primer otrok ima razvito motnjo hranjenja, je močno zabredel v šoli in drugo), mora starš čutiti, da mu je obravnava v oporo, da lažje shaja s trenutno situacijo, in da vse bolj razume otrokovo stisko. Vzajemno s tem velja, če v začetni fazi ni opaziti izboljšanja, ga tudi kasneje ne bo.

SPROTNI REZULTATI

Učinkovita obravnava prinaša sprotne rezultate. Zato so potrebni jasni cilji, ki jih želimo doseči in kriteriji po katerih učinke našega dela lahko tudi preverjamo. Skladno s tem je psihoterapevtska obravnava časovno omejena. Zato ni dovolj le razglabljanje in poučevanje o otrokovem stanju ter učenje veščin, ki bodo omogočile obvladovanje situacij, temveč so potrebne resnične spremembe, ki tudi starša spravljajo v negotove in boleče situacije, saj ga čustveno prebujajo. Pozitivne sprotne spremembe učinkovite psihoterapije starš velikokrat čuti, ne le v doživljanju sebe kot starša, temveč tudi kot partnerja, ali doživljanju sebe v kakšnih drugih zanj pomembnih vlogah.

REDEN TEDENSKI PSIHOTERAPEVTSKI PROCES

Redno obiskovanje srečanj je predpogoj za učinkovit proces psihoterapije za starše. Kolikor je le mogoče, se srečanj udeležujte redno enkrat tedensko. Nepotrebne prekinitve navadno delujejo zaviralno na pridobljene spremembe in podaljšujejo trajanje obravnave.

.

BERITE DALJE: