Priporočila za uspešno psihoterapijo Aleksandra 2024-03-30T17:36:38+00:00

Priporočila za uspešno psihoterapijo

IZBIRA STROKOVNE POMOČI ZA OTROKA

Izhajam iz stališča, da je v okviru problematike, ki jo opisujemo na naši spletni strani za otroka najučinkovitejša strokovna pomoč tista, ki ne odpravlja le njegovih simptomov, ki nastajajo zaradi čustvene stiske, temveč otroku omogoči celovito okrevanje. To spreminja njegov odnos s staršem in vpliva na celotno družinsko delovanje ter predvsem dela starša zadovoljivo čustveno dosegljivega za otroka tekom odraščanja. Za takšne korenite spremembe, ki pogosto vzajemno razrešujejo tudi vzroke nastanka otrokove stiske, mi izvajamo globinsko kontinuirano individualno sistemsko-relacijsko psihoterapevtsko obravnavo starša. Od starša to zahteva pripravljenost spreminjati sebe in svoj odnos do otroka v meri, kot je to potrebno za dokončno razrešitev otrokovih težav.

UČINKOVITOST ZAČETNE FAZE PSIHOTERAPIJE

Začetna faza psihoterapije, ki je namenjena odpravi otrokovih težav bi ob psihoterapevtskem vodenju in upoštevanju podanih napotkov morala biti uspešna. V primerih, ko je to mogoče, bi se moralo otroku stanje tudi izboljšati. Ob tem starš tudi čuti, da je pomoč učinkovita iz stika, ki ga vzpostavlja z otrokom. Tudi, ko izboljšanje otrokovega stanja na začetku ni mogoče zaradi močnih posledic in resnosti situacije (na primer otrok ima razvito motnjo hranjenja, je močno zabredel v šoli in drugo), mora starš čutiti, da mu je obravnava v oporo, da lažje shaja s trenutno situacijo in da vse bolj razume otrokovo stisko.

SPROTNI REZULTATI

Učinkovita obravnava prinaša sprotne rezultate. Zato so potrebni jasni cilji, ki jih želimo doseči in kriteriji po katerih učinke našega dela lahko tudi preverjamo. Skladno s tem je psihoterapevtska obravnava časovno omejena. Zato ni dovolj le razglabljanje in poučevanje o otrokovem stanju ter učenje veščin, ki bodo omogočile obvladovanje situacij, temveč so potrebne resnične spremembe, ki tudi starša spravljajo v negotove in boleče situacije, saj ga čustveno prebujajo. Pozitivne sprotne spremembe v našem procesu učinkovite psihoterapije starš velikokrat čuti ne le v doživljanju sebe kot starša, temveč tudi kot partnerja, ali doživljanju sebe v kakšnih drugih zanj pomembnih vlogah.

REDEN TEDENSKI PSIHOTERAPEVTSKI PROCES

Redno obiskovanje srečanj je predpogoj za učinkovit proces psihoterapije za starše. Kolikor je le mogoče, se srečanj udeležujte redno enkrat tedensko. Nepotrebne prekinitve navadno delujejo zaviralno na pridobljene spremembe in podaljšujejo trajanje obravnave. Prav tako vam svetujemo, da upoštevate podane napotke, v primeru neustreznosti in neučinkovitosti vas prosimo, da nas s tem tudi soočite.


OPOMBA: Pri izbiri psihoterapije in strokovnjaka psihoterapevta je potrebno paziti na strokovno usposobljenost – na verificirano javno priznano psihoterapevtsko izobrazbo. Kot piše J. Kosmač (2020, Inštitut Zavest): “… je treba poudariti, da razne diplome, ki imajo v resnici le status tečaja, niso javno priznana izobrazba. Podobno velja za šole in univerze, ki ne izvajajo javno priznanih (verificiranih) programov terapije.” Ravno zaradi takšnih nenaklonjenih okoliščin se lahko pod oznako psihoterapija ponujajo storitve, ki ne dosegajo zadovoljivih pogojev in standardov dela.

BERITE DALJE: