Superterapijice Aleksandra 2021-07-08T12:22:21+00:00

Superterapijice: druženje za otroke


družiti se; notranje, čustveno povezovati ali biti rad in večkrat skupaj s kom

super; večje, učinkovitejše, močnejše ali bolj uspešno od preostalega

terapij(ic)a; pristop, ki omogoča boljše počutje in hitrejšo rast ter večje veselje in sproščenost


VIR: Cambridge Dictionary

Superterapijica je izkustveno spoznavanje psiholoških tematik v skupini. V superterapijicah obravnavamo psihološke teme na sproščen način z namenom razumevanja sebe in spodbujanja boljšega počutja. Kontekst otrokom omogoča sprotno sooblikovanje tematik in izbiranje načina dela. A koncept superterapijice biva na realnih tleh. Otroci imajo zaradi psihološke povezanosti s starši omejene zmožnosti čustvenega dojemanja in lahko le delno vplivajo na svoje počutje. Vzajemno s tem je izvedba vsake superterapijice prilagojena stopnji čustvenega razvoja sodelujočih otrok in njihovi starosti. Ob tem je glavna naloga superterapijice, da otroke motivira in opogumlja pri spoznavanju odgovornosti za njihova mišljenja, počutja in delovanja. S tem superterapijice upajo, da lahko vsaj malo krepijo otrokovo samozavest. Otroke spodbujajo, da se bodo lahko z naraščajočo samostojnostjo odločali za zdrav način bivanja, ki bo okrepil njihove potenciale in talente, ter jih osrečeval.

IZVEDBA:

Izvedba superterapijic je primerna za osnovne in srednje šole, dijaške domove, mladinske centre ter druge institucije, ki si aktivno prizadevajo, da se otroci med seboj razumejo, da lahko odkrito spregovorijo o svojih potencialnih stiskah z odraslimi, ki jih vodijo, ter sočasno skrbijo za prijetno vzdušje, v katerem se otroci dobro počutijo.

Izvedba je smiselna v okviru izbirnih vsebin, ob naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih, ali drugih priložnostih, ki šolam omogočajo, da lahko obogatijo programe z zunanjimi strokovnjaki.

SUPERTERAPIJICE V OSNOVNIH ŠOLAH:

Superterapijice so primerne za otroke vseh starosti od 1. do 9. razreda, saj so teme, ki jih obravnavamo pomembne prav za vsakega otroka.  Prav tako predstavitev osrednjih tematik otroštva in sam način dela prilagajamo njihovi starosti in čustvenemu dojemanju tekom samega sodelovanja.

PRIDOBITEV ZA VZGOJNE INSTITUCIJE:

Koncept superterapijice se lahko prišteva med podporne programe skrbi za duševno zdravje otrok, saj krepi vidik šole kot terapevtskega okolja; spodbuja boljše razumevanje med otroki in dobro počutje v razredu, lajša šolske dni, in otrokom omogoča lepše preživljanje otroštva. 

STALNA PONUDBA:

V stalni ponudbi imamo na voljo sklop superterapijic na temo raziskovanja radosti in stisk otroštva za osnovnošolce POGUMNO O OTROŠTVU, in raziskovanja radosti in stisk mladostništva POGUMNO O MLADOSTNIŠTVU za dijake.

Superterapijica traja dve šolski uri in je namenjena otrokom enega oddelka. V tem času s skupnimi močni opredeljujemo pozitivne in vesele ter malo težje vidike obravnavanega življenjskega obdobja otrok in mladostnikov. Obravnavamo pomen otrokove samopodobe, samozavesti in čustvovanja. Spoznavamo zakaj je zelo pomembno, da znamo imeti radi sebe, in se trudimo za dobro počutje v svoji koži. Skupaj raziskujemo kako nam lahko čustva pomagajo pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v družbi prijateljev, in v drugih za otroke pomembnih situacijah. Ob tem poskušamo razumeti, kaj je otrokova čustvena stiska in zakaj je otrokom pogosto tudi hudo. Izpostavimo, kako lahko lažje sočustvujemo s tistimi, ki razvijajo raznolike čustvene težave.

Cene za superterapijice izvedene v enem dnevu:

  • ena superterapijica (2 šolski uri): 250 EUR
  • dve superterapijici (4 šolske ure): 350 EUR
  • tri superterapijice (6 šolskih ur): 400 EUR

Cene so z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV). V primeru zakupa večjega števila šolskih ur vam lahko pripravimo individualizirano cenovno ponudbo.

FLEKSIBILNOST SUPERTERAPIJIC:

V skladu s potrebami naročnika lahko priredimo časovno trajanje in izvedbo superterapijice za poljubno število otrok (manjše ali večje skupine) in z zahtevami posebnih priložnosti (cena po dogovoru).


*cene so v veljavi od 1. 7. 2020

DODATNE INFORMACIJE:

Če želite cenovno ponudbo nam pišite na info@psihologijazascititiotroka.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040/202-695. Ob tem vas prosimo, da navedete število in starost otrok, ki jih želite vključiti, število ur za izvedbo (če to presega enodnevno izvedbo vas prosimo, da navedete tudi število dni, ki jih imate na razpolago za izvedbo), ter morebitne vsebinske želje, da vam bomo lahko pripravili ponudbo.


PRAVNI POUK: Koncept superterapijica je intelektualna lastnina Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanje, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.

.

SODELOVANJA:

  • Osnovna šola Predoslje Kranj: superterapijici Pogumno o otroštvu za 7. razred (dodatni program)
  • Mladinski center Podlaga Sežana: superterapijica Pogumno o mladostništvu (obvezne izbirne vsebine)
  • 2. Osnovna šola Rogaška Slatina: superterapijice Pogumno o otroštvu za 2., 3. in 4. razred (tehniški dnevi)