Superterapijice Aleksandra 2022-07-17T13:25:43+00:00

Superterapijice: druženje za otroke


družiti se; notranje, čustveno povezovati ali biti rad in večkrat skupaj s kom

super; večje, učinkovitejše, močnejše ali bolj uspešno od preostalega

terapij(ic)a; pristop, ki omogoča boljše počutje in hitrejšo rast ter večje veselje in sproščenost


VIR: Cambridge Dictionary

Superterapijica je doživetje izkustvenega spoznavanja psiholoških tematik v skupini otrok. Na superterapijicah obravnavamo psihološke teme na sproščen način z namenom razumevanja sebe in spodbujanja boljšega počutja. Kontekst otrokom omogoča sprotno sooblikovanje tematik in izbiranje načina dela. A koncept superterapijice biva na realnih tleh.

Otroci imajo zaradi psihološke povezanosti s starši omejene zmožnosti čustvenega dojemanja in lahko le delno vplivajo na svoje počutje. Vzajemno s tem je izvedba vsake superterapijice prilagojena stopnji čustvenega razvoja sodelujočih otrok. Ob tem je glavna naloga superterapijice, da otroke motivira in opogumlja pri spoznavanju odgovornosti za njihova mišljenja, počutja in delovanja. S tem superterapijice upajo, da lahko vsaj malo krepijo otrokovo samozavest. Otroke spodbujajo, da se bodo lahko z naraščajočo samostojnostjo odločali za zdrav način bivanja, ki bo okrepil njihove potenciale in talente, ter jih osrečeval.


SUPERTERAPIJICE V OSNOVNIH ŠOLAH:

Izvedba superterapijic je primerna za osnovne šole, ki si aktivno prizadevajo, da se otroci med seboj razumejo, da lahko odkrito spregovorijo o potencialnih stiskah z odraslimi, ki jih vodijo, ter sočasno skrbijo za prijetno vzdušje, v katerem se otroci dobro počutijo.

Superterapijice je smiselno umestiti v okvir izbirnih vsebin, ter jih izvesti ob naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih, ali ob drugih priložnostih, ki šolam omogočajo, da lahko obogatijo programe z zunanjimi strokovnjaki. Primerne so za otroke vseh starosti od 1. do 9. razreda, saj so teme, ki jih obravnavamo pomembne za vsakega otroka. Predstavitev osrednjih tematik otroštva in način dela prilagajamo njihovemu čustvenemu dojemanju tekom sodelovanja in njihovi starosti.

IZVEDBA:

V skladu z dogovorom pridemo na vašo šolo in samostojno izvedemo superterapijice za izbrane oddelke. Superterapijica traja dve šolski uri brez odmora in je namenjena otrokom enega oddelka. V primeru izvedbe dveh ali treh zaporednih superterapijic v enem dnevu, vas prosimo za vmesni 15-minutni odmor. Če se dogovorimo za večdnevno zaporedno izvedbo, vas prosimo za olajševalno delovno okolje. Na primer, naj naše delo z otroki poteka kontinuirano v eni učilnici.

PRIDOBITEV ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE:

Superterapijica je namenjena spodbujanju otrok k raziskovanju otroškega doživljanja s ciljem boljšega razumevanja sebe in drugih otrok ter za namen lažjega preživljanja otroštva. Zato superterapijice spodbujajo razumevanje med otroki, skrbijo za boljše počutje v razredu in lajšajo šolske dni.

Koncept superterapijice se lahko prišteva med podporne programe skrbi za duševno zdravje otrok, saj krepi vidik šole kot terapevtskega okolja, ki otrokom omogoča varnost in doprinese k lepšemu otroštvu. Šole naše delo z otroki umeščajo tudi v preventivne programe krepitve pozitivne samopodobe, preprečevanja medosebnega nasilja in zasvojenosti, ter programe učenja socialnih veščin. 


STALNA PONUDBA:

V stalni ponudbi imamo na voljo superterapijice na temo raziskovanja radosti in stisk otroštva POGUMNO O OTROŠTVU za osnovnošolce.

Na superterapijici s skupnimi močmi opredeljujemo pozitivne in vesele ter malo težje vidike življenjskega obdobja otrok. Obravnavamo pomen otrokove samopodobe, samozavesti in čustvovanja. Spoznavamo, zakaj je zelo pomembno, da znamo imeti radi sebe, ter da se trudimo za dobro počutje v svoji koži. Skupaj raziskujemo, kako nam lahko čustva pomagajo pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v družbi prijateljev in v drugih za otroke pomembnih situacijah. Ob tem poskušamo razumeti otrokovo čustveno stisko in zakaj je otrokom pogosto tudi hudo. Izpostavimo, kako lahko lažje sočustvujemo s tistimi, ki razvijajo raznolike čustvene težave. Izhodiščni naslov POGUMNO O OTROŠTVU nas vodi do prav vseh zadev otroštva, o katerih so otroci pripravljeni spregovoriti. Naša glavna naloga je, da ob tem zdržimo z njihovimi čutenji v stiku in jim nudimo potrebno oporo.

Nadaljevalno superterapijico POGUMNO O OTROŠTVU 2. DEL: Kdo si upa še dlje?, izvedemo, če učenci in učenke izrazijo željo, da bi radi nadaljevali z našim druženjem. Ob drugem snidenju so pravila igre malo drugačna. Od njih pričakujemo, da že obvladajo snov, ki smo jo spoznali na prvi superterapijici in še večjo angažiranost. Glede na naše predhodno poznanstvo lahko znanje nadgradimo v bolj intimnem vzdušju. Seveda tudi druga superterapijica temelji na povezovanju razreda, krepitvi varoval na področju duševnega zdravja in na radoživosti.

SUPERTERAPIJICE ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI:

V skladu s potrebami naročnika lahko priredimo izvedbo superterapijice za poljubno število otrok (manjše ali večje skupine) in za posebne priložnosti (npr. šola v naravi, šolska proslava, izobraževalna noč v šolski knjižnici in podobno). Za takšne primere velja cena po dogovoru.


VODJA SUPERTERAPIJIC:

Superterapijice izvaja dr. Aleksandra Rožman. Doktorirala je s področja zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani. V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA izvaja psihoterapijo za starše otrok vseh starosti in pripravlja preventivna predavanja za starše in za mladostnike.

VODILO NAŠEGA DELA Z OTROKI:

O otroških radostih in stiskah spregovorimo s terapevtskega vidika ter informacije prilagodimo otrokovim zmožnostim dojemanja. Snov posredujemo sproščeno in zanimivo ter predvsem na podlagi čustvenega stika, ki nam ga uspe navezati z otroki. Upamo, da smo ob tem tudi zabavni. Zato je superterapijica v osnovi doživetje v stiku z izvajalko, ki otroke dela bolj prisotne in čustveno prebujene.  Tako poskušamo otroke motivirati, da potešijo radovednost in dobijo odgovore na vprašanja, ki jih tarejo. Zaželeno je, da sem nam pokažejo v čimbolj naravni in pristni podobi. Najpomembnejše nam je, da se otroci dobro počutijo, da sodelujejo v skladu s svojimi željami in zmožnostmi, ter da naše druženje poteka v prijetnem vzdušju, ki otrokom omogoča, kolikor je to le mogoče, radoživo učenje.


OSNOVNI CENIK – enodnevna izvedba

Cene za superterapijice izvedene v enem dnevu z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

 • ena superterapijica (2 šolski uri): 250 EUR
 • dve superterapijici (4 šolske ure): 350 EUR
 • tri superterapijice (6 šolskih ur): 400 EUR

DODATNI CENIK S KOLIČINSKIM POPUSTOM – večdnevna zaporedna izvedba

Cene so z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

IZVEDBA V DVEH ZAPOREDNIH DNEH:

12 šolskih ur/šest superterapijic (za šest oddelkov): 700,00 evrov

IZVEDBA V TREH ZAPOREDNIH DNEH:

12 šolskih ur/šest superterapijic (za šest oddelkov): 700 evrov + izbran paket enodnevne izvedbe

ŠTIRIDNEVNA IZVEDBA ALI ZAKUP CELOTNEGA TEDNA

Ko nam dopušča čas, in je to za nas izvedljivo, lahko šola zakupi še četrti dan v tednu ali celoten teden. Cena štiridnevne zaporedne izvedbe znaša 1100,00 (18 šolskih ur/devet oddelkov) + 250,00 (2 šolski uri/en oddelek) oziroma 1400,00 evrov (do 24 šolskih ur/12 oddelkov). Celoten zakup tedna za izvedbo superterapijic v petih dneh s popustom znaša 1650,00 evrov (do 30 šolskih ur/15 oddelkov).


*cene so v veljavi od 1. 1. 2022 

V

DODATNE INFORMACIJE:

Če imate vprašanja povezana z izvedbo superterapijic, vas lepo vabimo, da nam pišite na info@psihologijazascititiotroka.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040/202-695.


PRAVNI POUK: Koncept superterapijica je intelektualna lastnina Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanje, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.

.

NAŠE DOSEDANJE DRUŽENJE Z OTROKI:

2022

Junij

 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor: osem superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 5. do 8. razreda

mejnik: 1000 otrok

Maj

 • Osnovna šola 16. decembra Mojstrana: šest superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 1. do 6. razreda

April

 • Osnovna šola Dutovlje: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 5. razred

Marec

 • Osnovna šola Stražišče Kranj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 8. razred
 • Osnovna šola Livade Izola: šest superterapijic Pogumno o otroštvu za 7., 8. in 9. razred

Februar

Januar

 • Osnovna šola Predoslje Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred

2021

December

 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 2. razred

November

 • Osnovna šola Boštanj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 8. razred
 • Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora: enajst superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 1. do 9. razreda
 • Osnovna šola Petrovče: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred
 • Osnovna šola II Murska Sobota: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 2. in 3. razred

September

 • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor: štiri superterapijice Pogumno o otroštvu za 3. razred
 • Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor: sedem superterapijic Pogumno o otroštvu za 1., 2. in 3. razred

Maj

 • Osnovna šola Predoslje Kranj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 7. razred

2019