Superterapijice Aleksandra 2021-10-11T10:23:07+00:00

Superterapijice: druženje za otroke


družiti se; notranje, čustveno povezovati ali biti rad in večkrat skupaj s kom

super; večje, učinkovitejše, močnejše ali bolj uspešno od preostalega

terapij(ic)a; pristop, ki omogoča boljše počutje in hitrejšo rast ter večje veselje in sproščenost


VIR: Cambridge Dictionary

Superterapijica je izkustveno spoznavanje psiholoških tematik v skupini otrok. V superterapijicah obravnavamo psihološke teme na sproščen način z namenom razumevanja sebe in spodbujanja boljšega počutja. Kontekst otrokom omogoča sprotno sooblikovanje tematik in izbiranje načina dela. A koncept superterapijice biva na realnih tleh.

Otroci imajo zaradi psihološke povezanosti s starši omejene zmožnosti čustvenega dojemanja in lahko le delno vplivajo na svoje počutje. Vzajemno s tem je izvedba vsake superterapijice prilagojena stopnji čustvenega razvoja sodelujočih otrok in njihovi starosti. Ob tem je glavna naloga superterapijice, da otroke motivira in opogumlja pri spoznavanju odgovornosti za njihova mišljenja, počutja in delovanja. S tem superterapijice upajo, da lahko vsaj malo krepijo otrokovo samozavest. Otroke spodbujajo, da se bodo lahko z naraščajočo samostojnostjo odločali za zdrav način bivanja, ki bo okrepil njihove potenciale in talente, ter jih osrečeval.

Izvedba superterapijic je primerna za osnovne in srednje šole, dijaške domove, mladinske centre ter druge institucije, ki si aktivno prizadevajo, da se otroci med seboj razumejo, da lahko odkrito spregovorijo o svojih potencialnih stiskah z odraslimi, ki jih vodijo, ter sočasno skrbijo za prijetno vzdušje, v katerem se otroci dobro počutijo.


SUPERTERAPIJICE V OSNOVNIH ŠOLAH:

Izvedba je smiselna v okviru izbirnih vsebin, ob naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih, ali drugih priložnostih, ki šolam omogočajo, da lahko obogatijo programe z zunanjimi strokovnjaki. V skladu z dogovorom pridemo na vašo šolo in samostojno izvedemo superterapijice za izbrane oddelke. Superterapijica traja dve šolski uri brez odmora in je namenjena otrokom enega oddelka. V primeru izvedbe dveh ali treh zaporednih superterapijic v enem dnevu, vas prosimo za vmesni 15-minutni odmor.

Superterapijice so primerne za otroke vseh starosti od 1. do 9. razreda, saj so teme, ki jih obravnavamo pomembne za vsakega otroka. Predstavitev osrednjih tematik otroštva in način dela prilagajamo starosti otrok in njihovemu čustvenemu dojemanju tekom sodelovanja.

PRIDOBITEV ZA VZGOJNE INSTITUCIJE:

Superterapijica je namenjena spodbujanju otrok k raziskovanju otroškega doživljanja s ciljem boljšega razumevanja sebe in drugih otrok za lažje preživljanje otroštva. Zato se koncept superterapijice lahko prišteva med podporne programe skrbi za duševno zdravje otrok, saj krepi vidik šole kot terapevtskega okolja; širi razumevanje med otroki in dobro počutje v razredu, lajša šolske dni, ter otrokom omogoča lepše otroštvo. 


STALNA PONUDBA:

V stalni ponudbi imamo na voljo sklop superterapijic na temo raziskovanja radosti in stisk otroštva za osnovnošolce POGUMNO O OTROŠTVU, ter raziskovanja radosti in stisk mladostništva POGUMNO O MLADOSTNIŠTVU za dijake.

Na superterapijici s skupnimi močmi opredeljujemo pozitivne in vesele ter malo težje vidike obravnavanega življenjskega obdobja otrok in mladostnikov. Obravnavamo pomen otrokove samopodobe, samozavesti in čustvovanja. Spoznavamo zakaj je zelo pomembno, da znamo imeti radi sebe, in se trudimo za dobro počutje v svoji koži. Skupaj raziskujemo, kako nam lahko čustva pomagajo pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v družbi prijateljev in v drugih za otroke pomembnih situacijah. Ob tem poskušamo razumeti, kaj je otrokova čustvena stiska in zakaj je otrokom pogosto tudi hudo. Izpostavimo, kako lahko lažje sočustvujemo s tistimi, ki razvijajo raznolike čustvene težave.

FLEKSIBILNOST SUPERTERAPIJIC:

V skladu s potrebami naročnika lahko priredimo časovno trajanje in izvedbo superterapijice za poljubno število otrok (manjše ali večje skupine) in z zahtevami posebnih priložnosti. Za takšne primere velja cena po dogovoru.


VODJA SUPERTERAPIJIC:

Superterapijice izvaja dr. Aleksandra Rožman. Doktorirala je s področja zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani. V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA izvaja psihoterapijo za starše otrok v stiskah in individualno sistemsko relacijsko psihoterapijo za mlade odrasle s težavami na področju samopodobe, škodljivih vedenj, odnosov in nezadovoljstva z načinom življenja.

VODILO NAŠEGA DELA Z OTROKI:

O otroških radostih in stiskah spregovorimo s terapevtskega vidika, a sočasno informacije prilagodimo otrokovim zmožnostim dojemanja in njihovi starosti, ter jih posredujemo sproščeno, zabavno in zanimivo. Otroke poskušamo motivirati, da potešijo radovednost in dobijo odgovore na vprašanja, ki jih tarejo. Najpomembnejše nam je, da se otroci dobro počutijo, da sodelujejo v skladu s svojimi željami in zmožnostmi, ter da naše druženje poteka v prijetnem vzdušju, ki otrokom omogoča radoživo učenje.


OSNOVNI CENIK – enodnevna izvedba

Cene za superterapijice izvedene v enem dnevu z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

  • ena superterapijica (2 šolski uri): 250 EUR
  • dve superterapijici (4 šolske ure): 350 EUR
  • tri superterapijice (6 šolskih ur): 400 EUR

DODATNI CENIK S KOLIČINSKIM POPUSTOM – večdnevna izvedba

Cene so z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

IZVEDBA V DVEH ZAPOREDNIH DNEH:

1.paket: do 12 šolskih ur – šest superterapijic (za šest oddelkov) – 700,00 evrov

Superterapijice izvajamo v šolskem času v razponu od enega do treh zaporednih dni.


*cene so v veljavi od 1. 10. 2021 do preklica

V

DODATNE INFORMACIJE:

Če želite cenovno ponudbo nam pišite na info@psihologijazascititiotroka.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040/202-695. Ob tem vas prosimo, da navedete število in starost otrok, ki jih želite vključiti, število ur za izvedbo (če to presega enodnevno izvedbo vas prosimo, da navedete tudi število dni, ki jih imate na razpolago za izvedbo), ter morebitne vsebinske želje, da vam bomo lahko pripravili ponudbo.


PRAVNI POUK: Koncept superterapijica je intelektualna lastnina Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanje, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.

.

SODELOVANJA:

2021

  • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor: štiri superterapijice Pogumno o otroštvu za 3. razred
  • Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor: sedem superterapijic Pogumno o otroštvu za 1., 2. in 3. razred
  • Osnovna šola Predoslje Kranj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 7. razred

2019