Superterapijice Aleksandra 2024-04-13T14:39:48+00:00

Superterapijice: druženje za otroke


družiti se; notranje, čustveno povezovati ali biti rad in večkrat skupaj s kom

super; večje, učinkovitejše, močnejše ali bolj uspešno od preostalega

terapij(ic)a; pristop, ki omogoča boljše počutje in hitrejšo rast ter večje veselje in sproščenost


VIR: Cambridge Dictionary

KONCEPT SUPERTERAPIJICE:

Superterapijica je doživetje izkustvenega spoznavanja psiholoških tematik v skupini otrok. Na superterapijicah obravnavamo psihološke teme na sproščen način z namenom razumevanja sebe in spodbujanja boljšega počutja. Kontekst otrokom omogoča sprotno sooblikovanje tematik in izbiranje načina dela. A koncept superterapijice biva na realnih tleh.

Otroci imajo zaradi psihološke povezanosti s starši omejene zmožnosti čustvenega dojemanja in lahko le delno vplivajo na svoje počutje. Vzajemno s tem je izvedba vsake superterapijice prilagojena stopnji čustvenega razvoja sodelujočih otrok. Ob tem je glavna naloga superterapijice, da otroke motivira in opogumlja pri spoznavanju odgovornosti za njihova mišljenja, počutja in delovanja. S tem superterapijice upajo, da lahko vsaj malo krepijo otrokovo samozavest. Otroke spodbujajo, da se bodo lahko z naraščajočo samostojnostjo odločali za zdrav način bivanja, ki bo okrepil njihove potenciale in talente, ter jih osrečeval.

IDEJA NAŠEGA DRUŽENJA Z OTROKI:

Naša glavna naloga je, da se čimbolj vključimo v družbo otrok in spodbujamo vzdušje, v katerem bodo lahko čustveno oživeli. Zaželeno je, da se nam pokažejo v čimbolj naravni in pristni podobi ter nas tako vsaj malce spustijo medse. Zato otroke nenehno vabimo v stik in jim ob tem dosledno postavljamo meje, da lahko ostajamo v varnem okvirju, ki ohranja spoštovanje do vseh nas. V skladu s tem otrokovo sodelovanje na superterapijici dojemamo na mnoge načine, ki znatno presegajo klasično poslušanje in odgovarjanje ter red, ki vlada pri zglednem pouku. Kljub začrtanemu programu naše delo z otroki v osnovi temelji na stiku, ki usmerja naše druženje. Zato se mnogo vsebine rojeva iz specifičnega vzdušja, ki ga soustvarjamo skupaj z otroki.  Posledično je superterapijica doživetje v stiku z izvajalko, ki otroke dela bolj prisotne in čustveno prebujene. S tem poskušamo otroke motivirati, da potešijo radovednost in dobijo odgovore na vprašanja, ki jih tarejo. Glavni poudarek dajemo na prebujanje radoživosti in na povezovanje razreda.

V družbi otrok neizmerno uživamo. Naše druženje z njimi pravzaprav odraža pristnost resničnega življenja, zato smo z njimi doživeli že marsikaj. Vse to nam omogoča dragoceni vpogled v raznoliki otroški svet. Zato prav vsak dodatni razred, ki nam ga šole zaupajo, obogati naše razumevanje otrok, kar nam posledično pomaga k lažjemu iskanju rešitev za njihova kompleksna doživljanja.


SUPERTERAPIJICE V OSNOVNIH ŠOLAH:

Izvedba superterapijic je primerna za osnovne šole, ki si aktivno prizadevajo, da se otroci med seboj razumejo, da lahko odkrito spregovorijo o potencialnih stiskah z odraslimi, ki jih vodijo, ter sočasno skrbijo za prijetno vzdušje, v katerem se otroci dobro počutijo.

Superterapijice je smiselno  izvesti ob naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih, dnevih zdravja ali ob drugih priložnostih, ki šolam omogočajo, da lahko obogatijo programe z zunanjimi strokovnjaki. Primerne so za otroke vseh starosti od 1. do 9. razreda, saj so teme, ki jih obravnavamo pomembne za vsakega otroka. Predstavitev osrednjih tematik otroštva in način dela prilagajamo njihovemu čustvenemu dojemanju tekom sodelovanja in njihovi starosti.

PRIDOBITEV ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE:

Superterapijica je namenjena spodbujanju otrok k raziskovanju otroškega doživljanja s ciljem boljšega razumevanja sebe in drugih otrok ter za namen lažjega preživljanja otroštva. Zato superterapijice spodbujajo razumevanje med otroki, skrbijo za boljše počutje v razredu in lajšajo šolske dni. 

Šole naše delo z otroki umeščajo tudi v preventivne programe krepitve pozitivne samopodobe, preprečevanja medvrstniškega nasilja in preprečevanja zasvojenosti ter v programe učenja socialnih veščin. 

ZAKAJ SODELUJEMO Z OSNOVNIMI ŠOLAMI?

V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA javne šole prepoznavamo kot glavni varovalni dejavnik za otroke izven njihovih družin. Menimo, da je njihova dolžnost izvajati družbeno funkcijo kompenziranja skrbi za otroke z omogočanjem zdravega vzgojno-izobraževalnega okolja. To vključuje tudi skrb za duševno zdravje otrok. Šolski delovni kolektiv prepoznavamo v primerih razvijanja čustveno vedenjskih težav, medvrstniškega nasilja in druge otrokove ogroženosti v šoli in izven nje kot glavni naslov, kamor se otroci v stiski lahko zatečejo.

V napredni družbi, ki si prizadeva za ničelno toleranco nasilja nad otroki in spodbuja njihovo duševno zdravje, pričakujemo, da se bo tovrstna vloga šole v prihodnosti le še razvijala. Z našim delom bi radi k temu pripomogli. Posledično koncept superterapijice prepoznavamo kot podporni program skrbi za duševno zdravje otrok, saj krepi vidik šole kot terapevtskega okolja, ki otrokom omogoča varnost in doprinese k lažjemu otroštvu.

KDAJ NAS ŠOLE POKLIČEJO NA POMOČ?:

 • ko želijo otrokom priskrbeti razvredrilo in radoživo, interaktivno učenje o duševnem zdravju
 • ko zaznavajo, da razred rabi motiviranje in inspiriranje, da se bo lahko bolje povezal
 • ko se soočajo z medvrstniškim nasiljem ali “bullyingom” v razredu
 • ko zaznavajo porast čustveno vedenjskih težav med otroki
 • ko rabijo informacije o odzivanju otrok na zunanjega strokovnjaka, ki začasno prevzame vlogo avtoritete in vodenje otrok
 • ko skrbijo za preventivo in vzgojo otrok

STALNA PONUDBA:

V stalni ponudbi imamo na voljo superterapijice na temo raziskovanja radosti in stisk otroštva POGUMNO O OTROŠTVU za osnovnošolce.

Na superterapijici s skupnimi močmi opredeljujemo pozitivne in vesele ter malo težje vidike življenjskega obdobja otrok. Obravnavamo pomen otrokove samopodobe, samozavesti in čustvovanja. Spoznavamo, zakaj je zelo pomembno, da znamo imeti radi sebe, ter da se trudimo za dobro počutje v svoji koži. Skupaj raziskujemo, kako nam lahko čustva pomagajo pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v družbi prijateljev in v drugih za otroke pomembnih situacijah. Ob tem poskušamo razumeti otrokovo čustveno stisko in zakaj je otrokom pogosto tudi hudo. Izpostavimo, kako lahko lažje sočustvujemo s tistimi, ki razvijajo raznolike čustvene težave. Izhodiščni naslov POGUMNO O OTROŠTVU nas vodi do prav vseh zadev otroštva, o katerih so otroci pripravljeni spregovoriti oziroma katere želijo z vedenjem odigrati. Naša glavna naloga je, da ob tem zdržimo z njihovimi čutenji v stiku in jim nudimo potrebno oporo.

Nadaljevalno superterapijico POGUMNO O OTROŠTVU 2. DEL: Kdo si upa še dlje?, izvedemo, če učenci in učenke izrazijo željo, da bi radi nadaljevali z našim druženjem. Ob drugem snidenju so pravila igre malo drugačna. Od njih pričakujemo, da že obvladajo snov, ki smo jo spoznali na prvi superterapijici in še večjo angažiranost. Glede na naše predhodno poznanstvo lahko znanje nadgradimo v bolj intimnem vzdušju. Seveda tudi druga superterapijica temelji na povezovanju razreda, krepitvi varoval na področju duševnega zdravja in na radoživosti. Nadaljevalno superterapijico je smiselno izvesti tudi, ko  prepoznamo potrebe po njej glede na naše predhodno delo z razredom, in precenimo, da bi lahko več preživetega časa z otroki koristilo nadaljnjemu spoznavanju skupinske dinamike in dogajanja z otroki.

V posebnih primerih vam lahko ponudimo celovito superterapijico, v kateri združimo prvi in drugi del, ter z otroki preživimo štiri šolske ure.

IZVEDBA:

V skladu z dogovorom pridemo na vašo šolo in samostojno izvedemo superterapijice za izbrane oddelke. Superterapijica traja dve šolski uri brez odmora in je namenjena otrokom enega oddelka. V primeru izvedbe dveh ali treh zaporednih superterapijic v enem dnevu, vas prosimo za vmesni 15-minutni odmor. Če se dogovorimo za večdnevno zaporedno izvedbo, vas prosimo za olajševalno delovno okolje. Na primer, naj naše delo z otroki poteka kontinuirano v eni učilnici.

SUPERTERAPIJICE ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI:

V skladu s potrebami naročnika lahko priredimo izvedbo superterapijice za poljubno število otrok (manjše ali večje skupine) in za posebne priložnosti (npr. šola v naravi, šolska proslava, izobraževalna noč v šolski knjižnici in podobno). Za takšne primere velja cena po dogovoru.


VODJA SUPERTERAPIJIC:

Superterapijice izvaja dr. Aleksandra Rožman. Doktorirala je s področja zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani. V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA izvaja psihoterapijo za starše otrok vseh starosti in pripravlja preventivna predavanja za starše in za mladostnike.

VODILO NAŠEGA DELA Z OTROKI:

O otroških radostih in stiskah spregovorimo s terapevtskega vidika ter informacije prilagodimo otrokovim zmožnostim dojemanja. Snov posredujemo sproščeno in zanimivo ter predvsem na podlagi čustvenega stika, ki nam ga uspe navezati z otroki. Upamo, da smo ob tem tudi zabavni. Najpomembnejše nam je, da se otroci dobro počutijo, da sodelujejo v skladu s svojimi željami in zmožnostmi, ter da naše druženje poteka v prijetnem vzdušju, ki otrokom omogoča, kolikor je to le mogoče, radoživo učenje.

V času našega gostovanja na šoli želimo biti čimbolj dosegljivi za otroke. Zato prisluhnemo, če bi nam kdo želel še kaj posebej zaupati, nadalje posredujemo, če precenimo, da je potrebno otroku nuditi dodatno pomoč v svetovalni službi, vsekakor pa želimo čas z njimi preživeti na zanje čimbolj koristen način, in če je to le mogoče, lepo ter veselo.


»BULLYING« V RAZREDU

Preučevanje »bullyinga« zavzema pomembno področje našega delovanja. V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA »bullying« razumemo kot širok razpon nedopustnega vedenja otrok, ki temelji na izkoriščanju stika s sočlovekom, kar mora biti preprečeno in ustrezno sankcionirano. Menimo, da morajo šole tovrstno dinamiko v kali zatreti in obravnavati drugače kot zafrkavanje in nasilje, ki je v osnovi odraz otroške čustvene nezrelosti in nastaja kot del neizogibnih konfliktov med otroki.

Na splošno se otroci dobro odzivajo na našo zgodbo, ki temelji na povezovanju otroške skupnosti in spodbujanju njenega potenciala ter solidarnosti. To velja pretežno tudi za otroke z izrazitejšimi čustveno vedenjskimi težavami in za otroke s posebnimi potrebami, ki so navajeni skupinskega dela. Veseli nas, da nam otroci potrjujejo njihov sloves. Odkloni lahko nastajajo v primerih odnosnih deviacij, kot je direkten ali indirekten »bullying«. Menimo, da morajo otroci, ki izvajajo »bullying« dobiti jasne meje, ki jim sporočajo, da se svet ne bo upognil njihovemu nesprejemljivemu vedenju. Ob tem smo vam z našim znanjem in izkušnjami na voljo za iskanje rešitev glede zaznanega patološkega vzdušja v razredu.

V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA tudi zagovarjamo, da je »bullying« potrebno temeljito reševati, saj menimo, da se s pomanjkljivim ali neustreznim postopanjem šolskega osebja, tovrstno vedenje otrok spodbuja. Pri našem delu prepoznavamo, da to na žalost greni otroški vsakdan na vse možne načine, ki v šolskem okolju morda niti niso prepoznani, vsekakor pa močno obremenjujejo in ustrahujejo ranljive otroke.


OSNOVNI CENIK – enodnevna izvedba

Cene za superterapijice izvedene v enem dnevu z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

 • ena superterapijica (2 šolski uri): 250 EUR
 • dve superterapijici (4 šolske ure): 350 EUR
 • tri superterapijice (6 šolskih ur): 400 EUR

DODATNI CENIK S KOLIČINSKIM POPUSTOM – večdnevna zaporedna izvedba

Cene so z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV).

IZVEDBA V DVEH ZAPOREDNIH DNEH:

12 šolskih ur/šest superterapijic (za šest oddelkov): 700,00 evrov

IZVEDBA V TREH ZAPOREDNIH DNEH:

12 šolskih ur/šest superterapijic (za šest oddelkov): 700 evrov + izbran paket enodnevne izvedbe

ŠTIRIDNEVNA IZVEDBA ALI ZAKUP CELOTNEGA TEDNA

Ko nam dopušča čas, in je to za nas izvedljivo, lahko šola zakupi še četrti dan v tednu ali celoten teden. Cena štiridnevne zaporedne izvedbe znaša 1100,00 (18 šolskih ur/devet oddelkov) + 250,00 (2 šolski uri/en oddelek) oziroma 1400,00 evrov (do 24 šolskih ur/12 oddelkov). Celoten zakup tedna za izvedbo superterapijic v petih dneh s popustom znaša 1650,00 evrov (do 30 šolskih ur/15 oddelkov).

! BONUS !

Ob zakupu vsaj štirih superterapijic/8 šolskih ur in več vam podarimo dodatno uro – 60 minut. Izkazalo se je namreč, da se otroci želijo včasih z nami družiti še po končanem delu z razredom. To nas seveda zelo veseli, zato je dodatnih šestdeset minut namenjenih temu, da se naredimo za otroke še bolj dosegljivi. V tem času nas otroci lahko pridejo kaj vprašati, nam še kaj povedati, ali se v našo družbo pridejo le razbremeniti. Za izvedbo rabimo le en večji prostor (npr. učilnico) in nekaj otrok, ki bi se radi z nami še dodatno družili.


*cene so v veljavi od 1. 1. 2022 

V

DODATNE INFORMACIJE:

Če imate vprašanja povezana z izvedbo superterapijic, vas lepo vabimo, da nam pišite na info@psihologijazascititiotroka.si ali nas pokličite na telefonsko številko 040/202-695.


PRAVNI POUK: Koncept superterapijica je intelektualna lastnina Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanje, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.

.

NAŠE DOSEDANJE DRUŽENJE Z OTROKI:

.

ŠOLSKO LETO 2023/2024

April

 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred

November

 • Osnovna šola Gornja Radgona: tri superterpijice Pogumno o otroštvu za 2. razred, za 3. razred in za 5. razred
 • Osnovna šola Dobrna: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 7. razred

Oktober

 • Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 5. razred
 • Osnovna šola Predoslje Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred

September

 • Osnovna šola III Murska Sobota: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 9. razred
 • Osnovna šola Dobrna: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 1. razred in dve superterapijici za 2. razred

.

ŠOLSKO LETO  2022/2023

Maj

 • Osnovna šola Idrija: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 8. razred
 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 1. razred

mejnik: 2000 otrok

 • Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 5. razred

Januar

 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 7. razred in ena Pogumno o otroštvu 2.del: Kdo si upa še dlje? za 8. razred

December

 • Osnovna šola Koseze Ljubljana: štiri superterapijice Pogumno o otroštvu za 6. razred in štiri za 7. razred

November

 • Osnovna šola Podčetrtek: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 7. razred in dve za 9. razred
 • Osnovna šola Trzin: šest superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 4. do 6. razreda

Oktober

 • Osnovna šola Orehek Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 4. razred

September

 • Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 4. razred
 • Osnovna šola Predoslje Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred
 • Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 8. razred

.

ŠOLSKO LETO  2021/2022

Junij

 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor: osem superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 5. do 8. razreda

mejnik: 1000 otrok

Maj

 • Osnovna šola 16. decembra Mojstrana: šest superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 1. do 6. razreda

April

 • Osnovna šola Dutovlje: ena superterapijica Pogumno o otroštvu za 5. razred

Marec

 • Osnovna šola Stražišče Kranj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 8. razred
 • Osnovna šola Livade Izola: šest superterapijic Pogumno o otroštvu za 7., 8. in 9. razred

Februar

 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred

Več: Terapija!? (2. 2. 2022)

Januar

 • Osnovna šola Predoslje Kranj: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred

December

 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 2. razred

November

 • Osnovna šola Boštanj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 8. razred
 • Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora: enajst superterapijic Pogumno o otroštvu za otroke od 1. do 9. razreda
 • Osnovna šola Petrovče: tri superterapijice Pogumno o otroštvu za 7. razred
 • Osnovna šola II Murska Sobota: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 2. in 3. razred

September

 • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor: štiri superterapijice Pogumno o otroštvu za 3. razred
 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor: sedem superterapijic Pogumno o otroštvu za 1., 2. in 3. razred

.

ŠOLSKO LETO  2020/2021

Maj

 • Osnovna šola Predoslje Kranj: dve superterapijici Pogumno o otroštvu za 7. razred

Drugo